HEEL

HEEL

Raise the flag up

Jiyuu toiu mei wo kakage kizamu choukokuka kidori ni mirai hanai
Waga shimesu baromee taa ha kisama nado no mae de baasuto ka ?
Shinjitsu wo sakushu itsuwari no kokushi
Jigoujitoku no hate ni kiduki age ta tenpenchii ni kyougaku shiro

Pray for destruction
Lead to disaster

Die out
Bio-Terrorist

The final solution for the earth

0 tornillos:

Publicar un comentario

Recuerda que tus comentarios nos animan a seguir.
No te demoras nada tipeando la palabra "Gracias"

 

Copyright © 2010 • SCREW Gather Roses • Design by Dzignine